Zavod Detel, največji center za vključevanje invalidov v delo v Sloveniji, povezuje okrog 140 invalidov v mrežo zaposlitvene in socialne rehabilitacije, ki jo tvorijo zaščitena delovna mesta, program socialne vključenosti ter program usposabljanja na konkretnem delovnem mestu. Dvajset strokovnih delavcev med izvajanjem programov skrbi, da mreža ostaja trdna in hkrati prožna.

Zavod promovira delo kot temeljno kategorijo človekovega dostojanstva, ki posameznika približuje skupnosti in njemu samemu. Številni zaposlitveni, izobraževalni in rehabilitacijski programi Zavoda tako neutrudno rišejo obzorja socialno pravičnejšega jutri, v katerem delovni proces ne razoseblja, temveč osmišlja. Znotraj tega procesa in skupaj z njim se odvijajo izobraževalne in skupnostne aktivnosti, psihosocialni programi, prostočasne dejavnosti in življenje samo.

Posameznik kot cilj in razlog delovanja Zavoda tako stoji v ponosen spomin korakom njegove preteklosti ter obenem osvetljuje neskončne poti njegove prihodnosti. Na vsaki od njih kaže kompas Zavoda Detel v isto smer: k sočloveku.