Delovne programe izvajamo v lastnih prostorih na treh lokacijah:

Zavod Detel, zavod za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov

Trčova 271, 2229 Malečnik
T: 02 480 38 80
M: 031 309 077 (direktorica mag. Suzana Zadravec)
M: 031 354 201 (Vesna Knuplež, prof. def.)
E: suzana.zadravec@zavod-detel.si

IP Detel Trčova d.o.o.

Trčova 271, 2229 Malečnik
M: 031 746 227 (Marjana Osmani, mag. soc. del.)
E: marjana.osmani@zavod-detel.si

trcova-1
Zavod Detel Ptuj, zavod za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov

Špindlerjeva ulica 10, 2250 Ptuj
T: 051 357 878 (Tanja Peršuh, dipl. del. terap.)
E: enota.ptuj1@zavod-detel.si

ptuj-2

 

Zavod Detel Murska Sobota, zavod za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov

Kroška cesta 22, 9000 Murska Sobota
T: 031 712 206 (Bojan Vrbnjak, dipl. upr. org.)
E: enota.ms1@zavod-detel.si

ms-1