Temeljno poslanstvo Zavoda je zasidrano v trikotniku usposabljanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja tistih, ki se zaradi specifik svoje invalidnosti ne morejo vključiti v delo niti v rednih niti v invalidskih podjetjih.

Zavod Detel je nosilec razvoja sodobnih programov za težje invalide na področju, kjer je brezposelnost večja, možnost zaposlovanja ter socialnega vključevanja ranljivih skupin pa manjša (severovzhodna Slovenija). Usmerjen je v iskanje različnih oblik vključevanja v delo in usposabljanja – gre predvsem za oblikovanje manjših delovnih skupin z zaokroženimi delovnimi programi, ki delujejo v lokalni skupnosti.

Vse delovne enote Zavoda Detel zasledujejo vizijo celostnega družbenega vključevanja invalidov ter jih neutrudno usmerjajo v delovno, psihosocialno, finančno in funkcionalno neodvisnost na osnovi dela kot temeljne človekove pravice. Zavod Detel zato stremi k družbi široke solidarnosti, v kateri se človek v svoji krhkosti umešča daleč nad produktivnost neuničljivega stroja.