Zavod Detel nudi zaposlenim v okviru zaščitne zaposlitve (ZZRZI, 41. člen) prilagojeno delovno okolje glede na njihove sposobnosti in potrebe.

Zaščita pred standardi, zahtevami in tempom klasičnih zaposlitev odpira sistemsko možnost za osmišljeno in samostojno življenje invalidov v Zavodu ter onstran njega. Delo v prilagojenem okolju poteka v manjših skupinah pod skrbnim vodstvom mentorja, ki bdi nad delovnim procesom in nudi ustrezno podporo vsem sodelavcem. Glede na posebne potrebe invalidov pa so delovna mesta zanje še dodatno prilagojena tako, da se Zavod in posameznik v njem vedno znova srečata z roko v roki. Pri individualnih prilagoditvah delovnega okolja lahko gre za strukturiranje delovnega procesa (delitev procesa na podfaze, podajanje ustreznih navodil, postopno uvajanje ipd.) ali pa za prilagajanje delovnih pogojev (uvajanje dodatnih odmorov, urejanje prevoza na delo, pomoč pri komunikaciji z delovnim okoljem ipd.).

V okviru zaščitene zaposlitve se torej vse dogaja ob svojem času in na svoj način: vedno ob pravem času in vedno na pravi način.