Program socialne vključenosti (ZZRZI, 35.člen), ki ga Zavod Detel izvaja v vseh treh enotah, nadaljuje aktivnosti zaposlitvene rehabilitacije in sicer tako, da krepi psihosocialne, funkcionalne in kognitivne veščine vključenih.

Namenjen je invalidom, ki ne dosegajo zahtev rednega delovnega razmerja in jim tako nudi prilagojene pogoje za aktivno ter osmišljeno vsakodnevno dejavnost. Program spodbuja tekočo interakcijo invalidov z njihovim delovnim, domačim ter širše socialnim okoljem, ob tem pa umešča osrednji poudarek prav na ohranjanje njihovih delovnih zmožnosti.

V tem smislu je program socialne vljučenosti neke vrste življenjska delavnica, v kateri posamezniki med hrupnim brbotanjem vsakdanjika urijo svoje delovne spretnosti in obenem aktivno sooblikujejo družabno kroniko Zavoda.