Zavod Detel kot največji zaposlitveni center v Sloveniji pod svojo streho ponosno združuje 57 invalidov na zaščitenih delovnih mestih, 23 strokovnih delavcev in sodelavcev ter 64 udeležencev programa socialne vključenosti.

Ožilje Zavoda se regionalno razteza v obliki več posameznih enot, ki delujejo v tesni medsebojni koordinaciji in v zasledovanju enotne vizije družbe raznolike vzajemnosti. Želja po razvoju novih delovnih programov in nastopanju v lokalnem okolju je presegla možnosti delovanja Zavoda Detel Maribor, zato je le-ta leta 2009 ustanovil Zavod Detel Ptuj in Zavod Detel Murska Sobota. Iz podobnih razlogov je leta 2011 nastal še Zavod za izvajanje socialnih programov Detel in se kasneje preimenoval v Detel Trčova d.o.o.

Organi in celice Zavoda Detel delujejo v medsebojnem dialogu, v vzajemni organizaciji dela in v oblikovanju strategij širokega konsenza, ki dobijo svoj obraz, ime in nasmeh na vsakomesečnih sestankih kolegija ter programske skupine Zavoda Detel.

Člani kolegija: Zadravec Suzana, Knuplež Vesna, Balažic Vilko, Gošnjak Rok, Marhold Aleš, Troha Uroš, Vrbnjak Bojan.

kolegij-detel-

Člani programske skupine: Čuk Marjetka, Granfol Jožica, Iskra Nada, Kaloh Janja, Peršuh Tanja, Zver Mesarič Aleksandra, Celec Zoran, Gril Dušan, Janežič Samo, Lep Peter, Marin Dejan, Mesarič Tadej, Peterka Miran, Slana Dino, Sok Andrej, Visenjak Damjan.