Zavod Detel gradi most dolgoročnosti med trgom dela in ciljno skupino na temeljih zaposlitvene rehabilitacije ter tako vnaša umirjeno stabilnost v življenja mnogih invalidov.

Udejanjanje dolgoročne strategije zaposlovanja temelji na vodenem usposabljanju na ustreznem delovnem mestu (ZZRZI, 15, člen), pri čemer vključevanje invalidov v delovne procese poteka v tesnem sodelovanju z URI – Soča in in drugimi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.

Delovno usposabljanje v Zavodu zato ni namenjeno samo sebi, temveč največkrat predstavlja pot do dolgoročne vključenosti v delo, ki posamezniku omogoča odriv iz domačega gnezda z razprostrtimi krili. Svojemu gnezdu naproti.