Če bi morali z eno besedo opisati svet otroka, bi bil morda še najbolj primeren izraz začudenje. Otrok je nenehno začuden nad svetom, ki ga obdaja. Uči se življenja s pomočjo zvedavega čudenja nad pravili, procesi in zakoni najbolj vsakdanjih reči. Čudenje nad okolico samodejno spodbuja učenje, pri tem pa otroški svet opominja odrasle na vse prevečkrat pozabljeno dejstvo, da sta učenje in življenje tesno povezana.

Zavod Detel zato aktivno udejanja razumevanje učenja kot vseživljenjskega čudenja skozi raznolike učne in prostočasne aktivnosti. Te prevajajo vsakodnevna opravila v izobraževalna srečanja družabne narave in tako izboljšujejo kakovost življenja udeležencev.

Zavod s tem promovira idejo, da lahko še najbolj samoumevna človekova aktivnost v sebi skriva izjemnost pravil, procesov ter zakonov življenja. Če si človek le dovoli kdaj pa kdaj tudi iskreno začuditi.

 

Računalniško opismenjevanje
Digitalna pismenost je postala v informacijskem svetu samoumevna, saj omogoča dostop do informacij, sooblikuje dinamiko družabnih omrežij in nas vključuje v interesne skupine, ki jih ne moremo srečati na domačem pragu. Digitalna pismenost opremlja posameznika s temeljnim orodjem preživetja za izzive vsakdanjika.

Prav zaradi izjemnega pomena te veščine za osebnostno rast in neodvisnost, izvaja Zavod Detel za svoje sodelavce delavnico računalniškega opismenjevanja. S tem spodbuja aktivno vključevanje uporabnikov v e-družbo in obenem jasno sporoča, da invalidnost tudi v virtualni realnosti ni ovira.

 

Kuharski tečaj
Vse poti človeka kot družbenega bitja vodijo k hrani. Rituali, praznovanja in običaji se v različnih družbah navadno vrtijo prav okrog prehranjevanja, ki ima poleg hranilne tudi močno simbolno funkcijo. Sam proces priprave obroka in obdelave hrane tako umešča posameznika v jedro družbenega, saj surovo hrano predeluje v nekaj popolnoma novega. Kuhanje tako lahko razumemo kot temeljno kreativno dejavnost človeka, ki s kuhalnico v roki postane ustvarjalec in umetnik.

Prav zato se je Zavod Detel odločil organizirati kuharski tečaj za svoje sodelavce, ki so pobudo za ustvarjalno gnetenje, žvrkljanje in cmarjenje sprejeli z velikim navdušenjem. Zavod tako ustvarja kuharske mojstre, ki pripravljajo polnovredne jedi in znajo posipati svoje vsakodnevno življenje s ščepcem zdravja. Njihove umetnine pa – kot vsako dobro stvaritev – zadovoljno občinstvo Zavoda z neštetimi pohvalami tudi hvaležno ponotranji.

 

Pevska skupina
Besede se utelešajo z zvokom. Šele izgovorjene dobijo svojo pravo težo. In šele v harmoniji tonov, v pesmi, postanejo meso in kri. Pesem zato uteleša tisto, česar sam govor ne zmore povedati.
Uglasbljene besede se navadno zdijo tuje, kot da bi se njiihov primarni pomen potopil v zvoku, hkrati pa se v svoji tujosti zdijo tudi čudno intimne, kot da bi prihajale iz najglobje notranjosti človeka: od tam, kjer prihajajo spomini in sanje.

Pevska skupina Zavoda Detel se pod vodstvom mentorice Janje vsak teden znova potopi v pokrajino, v kateri so doma spomini in sanje. Tam iščejo harmonijo med svojimi glasovi, ki se zlivajo s prostori Zavoda in se prelivajo v njihova življenja tukaj in zdaj.

 

Pohodništvo
Izleti in pohodi na različne konce in kraje po Sloveniji so sestavni del družabnega programa in kot taki vnašajo veter iskrivosti v življenje Zavoda ter v oči njegovih sodelavcev. Pohajkovanja, ki so navadno pospremljena z bogatimi pikniki in razgibanimi zabavnimi aktivnostmi, so namenjena spoznavanju skritih in manj skritih kotičkov Slovenije ob malo drugačnem druženju.

Destinacije se sicer menjujejo, vendar pa cilj izletov Zavoda Detel vedno znova predstavlja že sama pot, po kateri sodelavci stopajo. Nekatere poti so strme, spet druge položne. Nekatere so ovinkaste, spet druge ravne. Nekatere od njih pa vodijo kdaj pa kdaj tudi skozi kakšno srce.

 

Zdravje na delovnem mestu
Z redno kratko telovadbo med delovnim časom  in z osveščanjem o načelih ohranjanja zdravja na delovnem mestu ter širše skuša Zavod dvigovati kakovost življenja svojih sodelavcev. Ob tem sledi prepričanju, da delovno okolje ni in ne sme biti prostor za izčrpavanje življenjske moči zaposlenih, temveč neskončna pokrajina telesne ter mentalne svežine posameznika.

Zavod tako združuje delovni proces s promocijo zdrave prehrane in fizične aktivnosti ter s tem daje proizvodnji pečat življenjske vitalnosti. Le zdravo delovno okolje omogoča razvoj zdravega posameznika kot celostnega bitja. In le zdrav posameznik lahko Zavod sooblikuje v zdravo tvorbo življenja. V takem Zavodu je življenje tudi vredno zares živeti.