Aprila 2012 so zaposlitveni centri Slovenije z namenom čim bolj učinkovitega in skladnega delovanja na področju zaposlovanja invalidov ustanovili Združenje zaposlitvenih centrov, ki formalno deluje kot Zavod zaposlitvenih centrov. Naloge združenja so:

–    sodelovanje pri oblikovanju predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja zaposlovanja invalidov ter drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov;

–    sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri pripravi strokovnih podlag za delovanje zaposlitvenih centrov;

–    sodelovanje in obravnava strokovnih gradiv, ki jih pripravljajo strokovne institucije (Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo pri URI – Soča, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in drugi);

–    sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri urejanju odnosov med njimi in ministrstvi, predstavljanje skupnih interesov v strokovnih telesih ministrstev, Razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo ter strokovnih združenjih in zbornicah;

–    uresničevanje skupnih interesov članov v zvezi z organizacijo poslovanja in pogoji za izvajanje dejavnosti članov;

–    sodelovanje z drugimi združenji v Sloveniji in sorodnimi mednarodnimi organizacijami;

–    organizacija stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev in sodelavcev zaposlitvenih centrov.

 

Direktor zavoda je Andrej Drčar.
Tel.: 041 648 270
andrej.drcar@gmail.com