Temeljni kamen Zavoda Detel je bil položen s pilotnim projektom  t. i. »vmesnih delavnic« v Mariboru  leta 1996 in v Murski Soboti leta 2000. Izvajal se je na Univerzitetnem rehabilitacijskem Inštitutu Soča in je oral ledino v smeri inovativnih oblik zaposlovanja težjih invalidov. V tem projektu so se tudi pojavili prvi obrisi namena, poslanstva in ciljne skupine bodočega Zavoda.

Projekt je temeljil na populaciji invalidov, ki so storilnostno sicer presegali standarde varstveno-delovnih centrov, niso pa dosegali zahtev invalidskih podjetij in običajnega trga dela. Prav zato so bili ti invalidi v še posebej ranljivem položaju, saj so jih prejšnji rehabilitacijski in zaposlitveni programi navadno kar zaobšli.

Projekt »vmesne delavnice«  je zato oblikoval svoje programe prav z mislijo na to ciljno skupino ter tako pogumno utrl pot zakonskim spremembam (ZZRZI 2004), ki so sistemsko uredile njeno zaposlovanje in olajšale življenje mnogim.

Prav zaradi velikih potreb po rehabilitaciji, zaposlovanju in socialnem vključevanju, je bil leta 2005 v Mariboru ustanovljen Zavod Detel, zavod za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov, z enoto v Murski Soboti, leta 2008 pa je zrasla še enota na Ptuju. Delovna shema Zavoda Detel tako danes deluje kot regionalna varnostna mreža, ki se ponosno vzpenja nad brezposelnost in socialno izključenost invalidov v severovzhodni Sloveniji.